ZWROTY

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie do 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu. Prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo, telefonicznie bądź listownie.

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto z którego dokonana została wpłata. W przypadku rezygnacji tylko z części zamówienia, zwrot kosztów wysyłki nie przysługuje, ponieważ koszty przesyłki są stałe, tzn. niezależnie od ilości zamówionego towaru wynoszą określoną kwotę. Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

REKLAMACJE i GWARANCJE

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

Prosimy o poinformowanie nas o tym mailowo, telefonicznie bądź listownie.

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Na towar objęty przez producenta gwarancją, wystawiane są karty gwarancyjne.